PARK DERKACZ 72-121 Czarnogłowy, Derkacz 44, tel. +48 91 418 61 21, fax: 41, e-mail: mewderkacz@wp.pl